Vid olycka

Informera dig om läget

Vid behov - larma SOS Alarm

Efter att du har ringt 112 ska du ta kontakt med arbetsledning för projektet. Välj:

Kontakta tågklarerare/huvudtillsynsman
Informera om vad som har hänt. 

Larma Infrakrafts olycksjour
Informera om vad som har hänt. 

Platschef kontaktar Trafikverket enligt projektets rutin.

Kontakta platschef
Informera om vad som har hänt. 

Platschef ansvarar för vidare hantering enligt rutin för hantering av olyckor och tillbud.

Platschef ansvarar för anmälan till beställaren.