Vid olycka

Informera dig om läget

Vid behov - larma SOS Alarm

Efter att du har ringt 112 ska du ta kontakt med arbetsledning för projektet. Välj:

Kontakta tågklarerare/huvudtillsynsman
Informera om vad som har hänt. 

Larma Infrakrafts olycksjour
Informera om vad som har hänt. 

Platschef kontaktar Trafikverket enligt projektets rutin.

1. Vid mottagande av larm, säkerställ att 112 är larmat om så krävs.

2. Samla in uppgifter angående:
a. Vad som hänt
b. Om personskador skett
c. Om miljöpåverkan skett
d. Olycksplats
e. Om larm till SOS har skett
f. Om skador på maskin-, fordon- eller material uppstått

3. I händelse av nödläge larmar platschef vidare till VD, arbetschef och KMA-chef via telefon med information enligt ovan.

4. Platschef informerar via mail KMA-organisation och huvudskyddsombud där punkterna 2 a-f beskrivs till tillbud@infrakraft.se.

5. Efter det att larm skett ansvarar jouren för att faktainsamling med tillräcklig kvalitet för att utgöra underlag för en eventuell olycksutredning omgående påbörjas.

6. Platschef ansvarar för att Beställaren informeras i enlighet med projektets rutiner.

Kontakta platschef
Informera om vad som har hänt. 

Platschef ansvarar för vidare hantering enligt rutin för hantering av olyckor och tillbud.

Platschef ansvarar för anmälan till beställaren.

1. Vid mottagande av larm, säkerställ att 112 är larmat om så krävs.

2. Samla in uppgifter angående:
a. Vad som hänt
b. Om personskador skett
c. Om miljöpåverkan skett
d. Olycksplats
e. Om larm till SOS har skett
f. Om skador på maskin-, fordon- eller material uppstått

3. I händelse av nödläge larmar platschef vidare till VD, arbetschef och KMA-chef via telefon med information enligt ovan.

4. Platschef informerar via mail KMA-organisation och huvudskyddsombud där punkterna 2 a-f beskrivs till tillbud@infrakraft.se.

5. Efter det att larm skett ansvarar platschef för att faktainsamling med tillräcklig kvalitet för att utgöra underlag för en eventuell olycksutredning omgående påbörjas.

6. Platschef ansvarar för att Beställaren informeras i enlighet med projektets rutiner.