Vi på Infrakraft bygger både för dagens samhälle och för framtiden. Målet med våra projekt är att skapa infrastrukturlösningar  som är viktiga i en större helhet.

Vi har stor erfarenhet av både total- och utförandeentreprenader. Anläggningsavdelningen kan erbjuda alla förekommande tjänster inom byggnation av vägar, broar, tunnlar, hamnar samt mark- och kanalisationsarbeten för järnväg. Dessutom erbjuder vi våra tjänster inom förnyelse och utveckling av stadsmiljö och exploateringsområden, industribyggnation samt grundläggningar av byggnader.

Vi strävar alltid efter att optimera våra resurser, därför avgör vi tillsammans vilken samarbetsform som passar bäst. Vår ambition är att allt arbete inom anläggning ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt.
Våra projekt
Infrakraft
2024
Pågående projekt
Karlstad Resecentrum är ett riktigt stort projekt som efter många…
Referens
projekt
Våren 2022 startade vi arbetet med att utföra dammsäkerhetsåtgärder på…