Här har vi samlat några utvalda projekt, både pågående och referenser. Läs gärna om våra projekt så får du lära känna oss på Infrakraft lite mer och se hur vi jobbar.
  • Pågående projekt
  • Referenser
Infrakraft utför spår- och växelbyte i två etapper på Stockholm…
Infrakraft genomför på uppdrag av Trafikverket spår- och växelbyte på…
AFFÄRSOMRÅDE MALMÖ Nu är vi igång ordentligt med vårt nya…
AFFÄRSOMRÅDE HALMSTAD Vi har fått i uppdrag av Trafikverket att…
AFFÄRSOMRÅDE HALMSTAD Vi projekterar totalentreprenad och utför komplett markentreprenad inklusive…
Infrakraft har av Trafikverket tilldelats etapp E20 Vårgårda–Vara, delen Eling–Vara.…
AFFÄRSOMRÅDE HALMSTAD Projektet omfattade bl.a. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA,…
Infrakraft kommer att bygga ut sträckan Dalaån-Ledsjö till mittseparerad 2+2-väg…
Projektet innefattade bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening,…
AFFÄRSOMRÅDE HALMSTAD Infrakraft har fått förtroendet av HA Bygg och…
Fundamentssättning mellan Hässleholm – Älmhult. Projektet innefattar sättning av drygt…
Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige…
Dunsjö–Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Här ska vi…
Gruvöns pappersbruk, Grums, Värmland I Grums i Värmland fick vi…
Byte av fem stycken växlar och slopning av en växel…
Vi har precis avslutat en inkoppling i Falköping där vi…
Infrakraft har nu avslutat arbetet med Vikenförbindelsen Etapp 1 och…
Vi bygger ut 7 kilometer av E20 mellan Vilan-Dalaån till…
Vi ska bygga en ny mötesstation vid Ombenning mellan Snyten…
I maj 2020 började vi bygga en ny mötesstation i…
Projektet avser utförande av fjärrblockering och nytt signalställverk på sträckan…
Infrakraft hade i uppdrag att byta spår och växlar på…
Vi rustade upp banan mellan Öxnered och Håkantorp. Järnvägen hade…
På sträckan Flen – Eskilstuna och Katrineholm – Simonstorp utförde…
Infrakraft är just nu mitt upp i Rämshyttetunnelprojektet mellan Ludvika…
Infrakraft har förmånen att utföra markentreprenaden när PEAB Sverige AB…
Tullholmsviken är Karlstads nya stadsdel där det planeras för över…
Vi anlägger nya vägar, gör om befintliga vägar och parkering…
Arbetet inleds under våren 2020 med projektering medan huvuddelen av…
Projektet avser arbete med att förenkla spårkonfiguration vid Karlberg. Tolv…
Infrakraft har tilldelats mötesspår Grohed på Bohusbanan utanför Uddevalla. Projektet…
Vi på Infrakraft ska rusta upp delar av Norsesund driftplats.…