Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Här har vi samlat några utvalda projekt, både pågående och referenser. Läs gärna om våra projekt så får du lära känna oss på Infrakraft lite mer och se hur vi jobbar.
  • Pågående
  • Referenser
Vi er i gang med prosjektet Snøoverbygg Ofotbanen, Solheim Vest…
I juli og august vil vi jobbe med plattformtiltak på…
Ombyggingen av Røyken stasjon omfatter fjerning av av den eksisterende…
Vi skal bytte ut sviller på en 35 km lang…
I Midt-Norge utfører vi utbedringer og forsterkninger av eksisterende stikkrenner…
Arbetet med Basunderhåll av järnvägsanläggningen Stockholm Mitt omfattar sträckningen Ulriksdal…
Malmbanan är ett viktigt stråk för malmtrafiken, persontrafiken och övrigt…
Järnvägen mellan Emmaboda och Kalmar är enkelspårig och hårt trafikerad…
I centrala Uppsala genomför vi ett projekt som heter ”Uppsala…
Karlstad Resecentrum är ett riktigt stort projekt som efter många…
I Falkenberg är vi på Infrakraft Halmstad igång med projektet…
I Attarp i Skåne pågår arbetet med att förlänga mötesspåret.…
I Stockholm pågår arbetet med att bygga ut Tvärbanans Kistagren,…
Infrakraft Malmö har på uppdrag av Ystads kommun byggt om…
På sträckan Örebro – Frövi har vi bytt ut 3…
Vid Välsviken i Karlstad har handelsområdet byggts ut för nya…
Infrakraft genomförde på uppdrag av Trafikverket spår- och växelbyte på…
Nu har vi på Infrakraft Malmö färdigställt vårt första projekt.…
Vi på Infrakraft har byggt ut sträckan Dalaån – Ledsjö…
Infrakraft utför spår- och växelbyte i två etapper på Stockholm…
Infrakraft fick förtroendet av HA Bygg och Halmstads kommun att…
Gång- och cykelvägen mellan Harplinge och Haverdalsbro slutbesiktigades hösten 2022.…
Projektet omfattade bl.a. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för…
I Malmö har Citadellskajen ombyggnad etapp 2 genomförts med nya…
Vi projekterade totalentreprenad och utförde komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA…
Projektet innefattade bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening,…
I projektet Älmhult – Hässleholm har vi schaktat och satt…
Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige…
Byte av fem växlar och slopning av en växel på…
Dunsjö – Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg –…
Infrakraft tilldelades av Trafikverket etapp E20 Vårgårda–Vara, delen Eling–Vara. På…
Våren 2022 startade vi arbetet med att utföra dammsäkerhetsåtgärder på…
I Grums i Värmland fick vi förtroendet att göra klart…
På Hisingen i Göteborg håller det nya närcentret Skra Bro…
Vi har utfört en inkoppling i Falköping där vi lagt…
Infrakraft har nu avslutat arbetet med Vikenförbindelsen Etapp 1, 2…
Vi bygger ut 7 kilometer av E20 mellan Vilan –…
Vi har byggt en ny mötesstation vid Ombenning mellan Snyten…
Vi har byggt en ny mötesstation i Välsviken på Värmlandsbanan.…
Projektet avsåg utförande av fjärrblockering och nytt signalställverk på sträckan…
Infrakraft hade i uppdrag att byta spår och växlar på…
Vi rustade upp banan mellan Öxnered och Håkanstorp. Järnvägen hade…
På sträckan Flen – Eskilstuna och Katrineholm – Simonstorp utförde…
Infrakraft har byggt Rämshyttetunneln mellan Ludvika och Borlänge. Den gamla…
Infrakraft fick förmånen att utföra markentreprenaden när PEAB Sverige AB…
Tullholmsviken är Karlstads nya stadsdel där det har byggts (eller…
Vi anlade nya vägar, gjorde om befintliga vägar och parkering…
Arbetet inleddes under våren 2020 med projektering medan huvuddelen av…
Projektet avsåg arbete med att förenkla spårkonfiguration vid Karlberg. Tolv…
Infrakraft har byggt ett mötesspår i Grohed på Bohusbanan utanför…