Järnvägsbild
Infrakraft har egna utbildare, godkända av Trafikverket, inom följande områden:
  • BASTAB – stabilitetspåverkande arbeten
  • Skydds- och säkerhetsledare (SoS-ledare)
  • Skydds- och säkerhetsplanerare (SoS-planerare)
  • Tillsyningsman A-, E-, L-skydd
  • Tillsyningsman Spärrfärd och växling

Vid utbildningsförfrågningar, vänligen kontakta Joakim Malm.

Kontaktperson