Vårt huvudkontor ligger i Karlstad men vi driver projekt i hela landet. Företaget har ca 150 anställda, och alla har stor kompetens och entusiasm inför det arbeten som ska utföras.

Infrakrafts verksamhet drivs av ett handplockat team för att de är några av branschens bästa inom sina specifika områden och som skapar perfekta förutsättningar för att lyckas med varje uppdrag. Även om vi är ett ungt företag har vi en mångårig erfarenhet och stor kunskap från branschen. För oss är det en självklarhet att värna om personalen och vi vet att nöjda medarbetare är grunden för engagemang och kreativitet.

Vi utför både total- och utförandeentreprenader inom järnväg, väg och anläggning.

Vår största uppdragsgivare är Trafikverket. För deras räkning utför vi arbeten i spårmiljö med kompletta mark- och BEST-entreprenader, samt vägprojekt.

Vi utför även anläggnings- och markarbeten för byggbolag, kommuner, regioner etc.

Alla våra arbeten som utförs sker i nära samarbete med våra beställare. Tillit och tydlig kommunikation är viktiga ledord under hela processen. Det gäller i alla led – mellan yrkesarbetare, arbetsledning och övriga yrkesgrupper. Uppföljning av tidigare utförda uppdrag är en självklarhet för oss i vår ambition att ständigt utvecklas.

Infrakrafts första hela verksamhetsår var 2019, företaget ägs av Daniel Pettersson och Joel Skönvall. Tillsammans har de mångårig erfarenhet av driva och utveckla framgångsrika företag.

 

 

 

Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som lägsta nivå, men arbetar ständigt för att överträffa de krav som ställs på vår verksamhet.
Säkerhet är vår högsta prioritet! Vi arbetar för att ingen skall drabbas av faror, skador eller ohälsa till följd av vår verksamhet.
Sponsring
Vi på Infrakraft har ett sponsringsengagemang med lokal förankring