Infrakrafts huvudkontor finns i Karlstad och vi genomför projekt i hela landet. Företaget har över 200 anställda, alla med stor kompetens och härlig entusiasm inför de projekt som ska genomföras.

Infrakrafts verksamhet drivs av ett handplockat team med några av branschens bästa inom sina områden. Det skapar perfekta förutsättningar för att lyckas med varje uppdrag.

Även om vi är ett ungt företag, har vi en mångårig erfarenhet och stor kunskap från branschen. För oss är det en självklarhet att värna om personalen och vi vet att nöjda medarbetare är grunden för engagemang och kreativitet.

Vi utför både total- och utförandeentreprenader inom järnväg, väg och anläggning.

Vår största uppdragsgivare är Trafikverket. För dem utför vi arbeten i spårmiljö med kompletta mark- och BEST-entreprenader, samt vägprojekt.

Vi utför även anläggnings- och markarbeten för byggbolag, kommuner, regioner med flera.

Alla projekt utförs i nära samarbete med våra beställare. Tillit och tydlig kommunikation är viktiga ledord under hela processen. Det gäller i alla led – mellan yrkesarbetare, arbetsledning och övriga yrkesgrupper. Uppföljning av tidigare utförda uppdrag är en självklarhet i vår ambition att ständigt utvecklas.

Infrakrafts första hela verksamhetsår var 2019, företaget majoritetsägare är Daniel Pettersson och Joel Skönvall. Tillsammans har de lång erfarenhet av driva och utveckla framgångsrika företag.

Från och med 2022 finns Infrakraft också i Norge. Läs mer på infrakraft.no.

 

 

 

Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som lägsta nivå, men arbetar ständigt för att överträffa de krav som ställs på vår verksamhet.
Säkerhet är vår högsta prioritet! Vi arbetar för att ingen skall drabbas av faror, skador eller ohälsa till följd av vår verksamhet.
Karlstad Fotboll
Sponsring
Vi på Infrakraft har ett sponsringsengagemang med lokal förankring