Vi på Infrakraft bygger och underhåller järnvägar runt om i Sverige.Vi utför kompletta markarbeten, BEST-arbeten samt konstbyggnadsarbeten i spår- och spårnära miljö och jobbar huvudsakligen med spårbyte, växelbyte, nyläggning av växlar, kanalisationsarbeten, bro- och tunnelarbeten samt plattformar med tillhörande kringområden så som gång – cykelvägar och välkomnande grönområden för resenärernas trivsel.

Vi innehar även en spårriktare i bolaget för att kunna erbjuda en helhet i våra projekt. Vår personal har stor erfarenhet och är specialutbildade för att arbeta säkert på spår samt i spårnära miljöer. Trots vår unga ålder som företag har vi ändå hunnit med att utföra ett stort antal projekt inom området järnväg i hela Sverige. Våra primära kunder är Trafikverket, kommuner och industrier.

Vi är mycket glada och stolta över att vara en del av uppbyggnaden av Sveriges nya infrastruktur.

Våra projekt
Infrakraft
2023
Pågående projekt
I Örebro och Frövi pågår arbetet för fullt med spårbyte,…
Referens
projekt
Infrakraft genomförde på uppdrag av Trafikverket spår- och växelbyte på…