Vi på Infrakraft är angelägna om att bidra på olika sätt för att verksamheter i de områden där vi finns, ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Det gör vi bland annat genom att stödja idrottsföreningar och bra satsningar inom andra områden.

Via de här satsningarna vill vi naturligtvis bygga vårt eget varumärke och kunskapen om vårt arbete. Våra samarbeten ska ligga i linje med vår vision och tankar om hållbarhet för nästa generation.

Vi siktar alltid på att ha variation i våra satsningar för att nå så många som möjligt. Vi satsar på tjejer och killar, på elit och bredd och på olika verksamheter.

Här är några exempel på våra större satsningar:

Dessutom har vi ett flertal mindre breddsatsningar runt om i Sverige.

Team Rynkeby