KRAFT
Infrakraft vill skapa en positiv och hållbar utveckling för medarbetare, kunder, leverantörer, aktieägare och det samhälle vi verkar i.

Vi levererar kvalitet och bygger förtroende hos våra kunder. Vår verksamhet bidrar till positiv miljö- och samhällspåverkan tack vare hur vi bedriver och utvecklar vår verksamhet.

Vi har ett starkt socialt engagemang, vi arbetar för långsiktiga relationer och en god affärsetik är viktig för oss.

För att kunna leva som vi lär, har vi samlat riktlinjer, råd, regler och risker i dokumentet Uppförandekod där våra medarbetare får vägledning hur vi i Infrakraftkoncernen agerar gentemot vår omvärld och våra kollegor.

 

Välsvikens mötesspår
Dokument
Uppförandekod