Infrakraft arbetsmiljöpolicy
Inom Infrakraftkoncernen jobbar vi säkert eller inte alls.

Alla våra medarbetare ska komma hem hela och rena och se fram emot att gå till jobbet nästa dag. Vi arbetar för att ingen skall drabbas av faror, skador eller ohälsa till följd av vår verksamhet. Hos oss är säkerhetsarbetet dynamiskt och vi strävar ständigt efter att utveckla säkerheten och arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Vårt arbete genomsyras av vårt värdeord KRAFT, som står för:

  • Kompetens – rätt kompetens på rätt position. Alltid.
  • Respekt – respekt för varandra och våra uppdragsgivare. Alltid.
  • Ansvar – du har ett stort ansvar i ditt jobb. Var rädd om det. Och vårda det. Alltid.
  • Frihet – du har en stor frihet i ditt jobb. Ta din frihet och gör ditt allra bästa. Alltid.
  • Tillit – alla inom Infrakraft litar på varandra. Alltid.

Vårt arbete med säkerhet och miljö kan sammanfattas med vår mission: Alltid lite bättre. Människa, miljö och infrastruktur.

Här kan du hämta dokumentet med vår arbetsmiljö- och säkerhetspolicy.

Heta arbeten
Dokument
Säkerhets- och arbetsmiljöpolicy
Väg
Miljö
Läs mer om hur vi jobbar med vår miljöpolicy