Stockholm Mitt

I slutet av 2021 startade Infrakraft det nya affärsområdet Basunderhåll med inriktningen att ansvara för det löpande underhållet av järnvägsanläggningar. Nu har vi glädjen att berätta att vi tilldelats uppdraget ”Basunderhåll av järnvägsanläggningen Stockholm Mitt”, en ABT 06 Totalentreprenad.

Det handlar om sträckningen Ulriksdal – Älvsjö, Citybanan och under en period av kontraktstiden även sträckan Tomteboda – Sundbyberg. Totalt rör det sig om 128 358 spårmeter och 336 spårväxlar för att ge två exempel på omfattningen.

Vi kommer att vara ca 30 personer inklusive platsledning som jobbar med projektet.

Kontraktet startar 1 maj 2024 och sträcker sig över fem år, med två optionsår och den totala kontraktssumman är över 600 miljoner kronor. Uppdragsgivare är Trafikverket.


Publicerat: 25 januari, 2023