Brogjutning vid Karlstad Resecentrum

På det stora projektet Resecentrum i Karlstad pågår arbetet med stor intensitet just nu. I förra veckan gjöts brobanan i Trädgårdslänken, det vill säga den bro som ska ”öppna upp” centrala Karlstad  och förbinda Tingvallastaden med Viken och Stadsträdgården söder om järnvägen. 

Nu fortsätter vi under hösten med trappan på södra sidan och allt betongarbete på första etappen av Trädgårdslänken ska vara klart i slutet av året. 

På den nya plattformen pågår stålmontaget av taket och under veckan drar vi igång träarbetet. Under järnvägen ersätts den smala Vikentunneln med en stor passage som kommer att vara ljus, trevlig och välkomnande. I arbetet med  första etappen av nya Vikenpassagen är sponten färdigslagen och just nu pågår smidesarbeten och schakt.

Projektet genomför vi på uppdrag av Trafikverket.

 

Brogjutning vid Karlstad Resecentrum Brogjutning vid Karlstad Resecentrum Brogjutning vid Karlstad Resecentrum Brogjutning vid Karlstad Resecentrum

 


Publicerat: 18 september, 2023