E4 Helenelund öppnar igen

Nu är trafiken på E4 vid Helenelund tillbaka till den ordinarie vägsträckningen. Eller för att vara mer exakt – norrgående trafik kör nu på ordinarie väg, medan södergående filer öppnas kommande helg.

Det är ett stort och omfattande projekt som vi genomför på uppdrag av Trafikverket. Den 800 m långa omledningsvägen har gjort det möjligt att bygga den nya bron med den betydligt bredare vägporten för Tvärbanans framkomlighet.

Nu ska som sagt trafiken tillbaka till den ordinarie vägen, och vi på Infrakraft fick äran att göra premiärturen på den nya vägen.


Publicerat: 7 september, 2023