Karlstads Resecentrum

Just nu bygger vi Karlstads Resecentrum, jätteprojektet som kommer att förändra Karlstad centrum och ge resenärerna en helt ny upplevelse. Just nu bygger vi på Infrakraft en helt ny järnvägsanläggning. Nya spår, nya perronger, en ny passage under järnvägen och inte minst den så kallade Trädgårdslänken, en bro över järnvägen som kommer att förbinda Tingvallastaden med Viken och Stadsträdgården.

Bygget sker i olika etapper. Just nu pågår bygget på Vikensidan. Där har vi rivit sex spår, och kommer när grundarbetet är klart att anlägga tre nya spår och kontaktledningar. Även byggandet av södra delen av bron pågår just nu. Sommaren 2024 ska södra delen av spåranläggningen vara klar, och då flyttar vi till norra delen, närmast centrum, och gör samma åtgärder där.

Vi håller också på att uppföra den 500 m långa mellanplattformen med tak över. Alla arbeten i den här etappen utförs på uppdrag av Trafikverket.

Karlstads Resecentrum

Karlstads Resecentrum


Publicerat: 2 november, 2023