Drottninggatan

Nu har vi startat det stora ombyggnads- och uppdateringsarbetet i Tingvallastaden i Karlstads centrum. Det är första delen i ett omfattande projekt som kommer att förändra stadsbilden.

Först ut är östra delen av Drottninggatan, mellan Östra Torggatan och Eneströmsgatan, där det övergripande uppdraget är att skapa ett bättre trafikflöde, bredare trottoarer, ett cykelstråk och mer grönska. Men innan det måste grundarbetet göras.

Just nu är vi igång med grävarbeten för byta ut vatten- och dagvattenledningar, lägga ny fjärrvärme och fjärrkyla och relina en stor avloppsledning. Vi ska även byta överbyggnad på gatan och lägga nya ytskikt.

Vi säger stort tack till Karlstads kommun för förtroendet.

Drottninggatan Karlstad

Drottninggatan Karlstad

Drottninggatan Karlstad

Drottninggatan Karlstad


Publicerat: 17 augusti, 2023
Kontaktperson