Heta arbeten
Under torsdagen var vi flera medarbetare från Infrakraft i Karlstad som deltog i utbildningen Heta arbeten. Det var Räddningstjänsten som på uppdrag av Brandskyddsföreningen var på plats och lärde oss om bland annat brandsäkerhet, riskbedömning och hur vi ska agera om olyckan är framme.
 
Det var både en intressant och lärorik utbildning. Men framförallt är det en viktig utbildning för oss i vårt yrke, även om vi hoppas slippa få användning av kunskaperna. Nu har vi i alla fall både behörighet och kunskap på området.

Heta arbeten Heta arbeten


Publicerat: 26 april, 2024