Karlstad Resecentrum

Nu är det slutet av januari 2024 och det har blivit dags för ett nytt besök hos jätteprojektet Karlstads Resecentrum, där ca 50 personer är involverade i jobbet just nu. Det är ett projekt vi genomför på uppdrag av Trafikverket. 

En milstolpe passerades i samband med att schakten i etapp1 för Vikentunneln blev färdiga. Nu pågår betongarbeten för fullt och under vecka 5 sker första gjutningen av bottenplattan. 

Och apropå passager till södra sidan av stationsområdet så kommer Trädgårdsbron att bli ett nytt landmärke för Karlstad. Där kvarstår gjutningar för hissen på södra sidan, och även gjutningar i den södra trappan.  

På de nya plattformstaken så pågår jobbet enligt planerna. Under mars månad kommer en hel del vara färdigställt.

Karlstad Resecentrum Karlstad Resecentrum Karlstad Resecentrum  Karlstad Resecentrum

 


Publicerat: 30 januari, 2024