Infrakraft Sverige AB

Orgnummer: 559090-8686

Märkning faktura
Fakturan skall vara märkt med projektnummer i referensfältet med
formatet XXX-YYY-ZZZ

Faktura via e-post:
invoice2244@infrakraft.se

E-faktura
E-fakturaväxel (VAN-operatör): Scancloud AB
Vårt Peppol-ID: 0007:5590908686
Kontakt: edisupport@scancloud.se

Faktura via post:
Infrakraft Sverige AB
Gustaf Anders Gata 15 E
653 40 Karlstad

 

Infrakraft Syd AB

Orgnummer: 559080-7623

Märkning faktura:
Fakturan skall vara märkt med projektnummer i referensfältet med
formatet 750-YYY-ZZZ

Faktura via e-post:
fakturasyd@infrakraft.se

E-faktura:
E-fakturaväxel (VAN-operatör): Scancloud AB
Vårt Peppol-ID: 0007:5590807623
Kontakt: edisupport@scancloud.se

Faktura via post:
Infrakraft Syd AB
Gustaf Anders Gata 15 E
653 40 Karlstad

 

Kontakt
Hitta din kontaktperson på Infrakraft här