KRAFT

Under senare delen av 2022 gjorde vi ett stort internt jobb där vi involverade alla medarbetare för att ta fram Infrakrafts värdeord.  

Vi ville sätta ord på känslan att jobba hos oss och visa tydligheten i vilka vi är och vad vi står för.

Vi ville också beskriva vad vi ska förvänta oss av varandra, oavsett var och med vad vi jobbar inom Infrakraft.

Nu är vi klara och kan med stor glädje presentar våra värdeord som beskriver företaget, personerna, kollegorna – helt enkelt vi på Infrakraft.

Det här har vi sammanfattat i filmen här. Mycket nöje.


Publicerat: 22 februari, 2023