Letaforsdammen

Våren 2022 startade vi arbetet med att utföra dammsäkerhetsåtgärder på Letaforsdammen i norra Värmland. Och se där – lagom till julen 2023 är vi klara. Projektet är nämligen slutbesiktigat och godkänt.

På den 1,8 km långa jordfyllnadsdammen har vi bytt ut massorna på nedströmssidan, vi har anlagt ett nytt dränagedike och läckagemätningsbrunnar. Vi har även anlagt nya inspektions-, underhålls- och tillfartsvägar.

Vi säger tack till Fortum för förtroendet att genomföra projektet och tack till våra medarbetare för ett väl utfört jobb.

 


Publicerat: 21 december, 2023