Landskrona Station

Infrakraft Malmö har fått förtroendet av Trafikverket att genomföra ett projekt på Landskrona station. Uppdraget består av att uppföra nya hissar på mellanplattformen vid spår 1 och 2, samt vid sidoplattformen vid spår 3. Vi ska även bygga om hisshus och hisschakt och eftersom de nya hissarna har större dimensioner ingår även anpassning av väntrum, trappor med mera.

Vi startar arbetet omgående. Kontraktssumma är på närmare 16 miljoner kronor.

Vi säger stort tack till Trafikverket för förtroendet.


Publicerat: 12 april, 2024