Portkvarteren webb o intranät
I sydöstra hörnet av centrala Brunnshög i Lund ska nya Portkvarteren växa fram. Ett område som kommer innehålla runt 300 bostäder, service, handel och kontor. Nu ska marken förberedas för nybyggnationen och glädjande nog är det vi på Infrakraft Malmö som fått förtroendet att genomföra projektet.

Vi ska bland mycket annat utföra VA-arbeten, anlägga både gång- och cykelvägar, en byggata och en ny park samt bygga om en befintlig väg. Det blir också schakter för ledningsgravar, förläggning av kablar, rör och kanalisation för el, fiber och lågtempererad fjärrvärme, sopsugsanläggning och belysningsarbeten.

Vi startar arbetet i maj 2024 och hela projektet ska vara klart i slutet av 2025. Uppdragsgivare är Lunds kommun och vi säger stort tack för förtroendet.

Vi avrundar med lite siffror för att få en uppfattning om projektets omfattning:

  • 530 m ledningsgrav för VA-ledningar
  • 380 m förläggning av rör för lågtempererad fjärrvärme
  • 300 m byggnation av sopsugsanläggning
  • 800 m ledningsgrav för förläggning av tomrör el och fiber
  • 170 m byggata
  • 180 m ombyggnad av gata med nya gång- och cykelvägar och trädplantering
  • 270 m gång- och cykelvägar
  • 2 000 m² anläggning av ny park, varav ca 430 m² kombinerad nedsänkt park och utjämningsmagasin.

Publicerat: 23 april, 2024