Halmstad för web

Vi på Infrakraft Halmstad kan efter några intensiva veckor glädjas åt tre helt nya projekt. Två i Helsingborg och ett i Falkenberg, samtliga med byggstart nu omgående. Det totala ordervärdet är ca 90 miljoner kronor.

  • På uppdrag av Helsingborgs stad ska vi bygga nya gång- och cykelvägar vid Väla. Totalt rör det sig om ca 2 km vägar som ska vara klara hösten 2023.
  • Helsingborg Stad har även gett oss uppdraget att anlägga det nya bostadsområdet Kattarp, etapp 4. Projektet omfattar nya gator, VA, belysning och finplanering med planteringar och lekplatser. Även det projektet ska vara klart hösten 2023.
  • Åt Falkenbergs kommun ska vi anlägga den nya stadsdelen Tröingedal. I uppdraget ingår nya vägar och VA, kanalisation, fjärrvärme, belysning och finplanering. Vår del i projektet ska vara klart sommaren 2024.

Publicerat: 24 november, 2022