Järnvägsbild

Idag har vi den stora glädjen att kunna berätta om tre nya projekt som vi på Infrakraft Sverige fått förtroendet att genomföra. Det är:

  • Spår och växelbyte etapp 3, stationsåtgärder Stockholm C
    Här ska vi utföra stationsåtgärder på Stockholm Central etapp 3. Det handlar om spår- och växelbyten på sträckan mellan Solna och Ulriksdal samt betongreparation i Hagalundstunneln, under Frösundaleden. Kontraktssumman är ca 88 miljoner kronor.
  • Växelbyten i Fors, Dalarna
    Här ska vi byta fem spårväxlar på Fors driftplats till robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar. Den befintliga kontaktledningen kommer också att påverkas där den nya växeltypen monteras. Vidare ska ny kanalisation utföras och vissa avsnitt av spårsystemet behöver uppgraderas i samband med växelbytet. Kontraktssumman uppgår till cirka 17 miljoner kronor.
  • Förlängning av mötesspår Attarp
    Sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad är en av de mest trafikerade enkelspåriga banorna i Sverige. Genom att förlänga mötesspåret i Attarp blir det möjligt för två tåg samtidigt att invänta ett mötande tåg. Projektet innefattar också att den nuvarande plankorsning ersätts med en ny ALEX-anläggning och en ny planskild korsning under järnvägen utförs. Det är en utförandeentreprenad som kommer att pågå under 2024 och vi sätter igång bygget omgående.

Kontraktssumman uppgår till 107 miljoner kronor.

Samtliga tre projekten utför vi på uppdrag av Trafikverket och vi säger stort tack för förtroendet.


Publicerat: 7 december, 2023