Sannahed

Vid Sannahed rälsverkstad i Hallsberg har vi på uppdrag av Trafikverket byggt tre nya uppställningsspår och sex nya växlar. Ena spåret har rundgångsmöjlighet. Två av spåren är också elektrifierade, så nu är det möjligt att vagnar kan växlas in på spåren och kopplas från med ellok. Vi har även utökat belysningen och anpassat den till de nya spåren. De nya uppställningsspåren är på ca 400 m vardera.

Tack vare den här satsningen att flytta uppställningen, har det frigjorts kapacitet i Hallsberg där tågen från rälsverkstaden ställts upp tidigare.

Projektet är slutbesiktigat och godkänt. Nu återstår bara lite städning och återställande som vi gör när snön smält bort. 

Sannahed Sannahed Sannahed Sannahed Sannahed Sannahed Sannahed


Publicerat: 2 februari, 2024