Vi har tilldelats projektet Sävenäs rangeranläggning som räknas som en av de större rangerbangårdarna i Sverige.

I entreprenaden ingår ställverksarbeten, kiosker, byte växlar, kanalisationsarbeten med ca 17 mil kabel. Anbudsumman är 107 MSEK och kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning april 2022.


Publicerat: 1 september, 2020
Kontaktperson