Resecentrum

Idag är vi lite extra stolta och glada här på Infrakraft. Karlstads kommun har nämligen tilldelat oss entreprenaden för att bygga nya Resecentrum i Karlstad. Ett partneringprojekt med en målbudget på 200 mnkr. Resecentrum är en del i det stora projektet Tåg-i-tid.

Projektstart är preliminärt våren 2023 och projektet är indelat i olika etapper, där ombyggnad av Järnvägsgatan och Hamngatan Norra är först ut.

Nu återstår de sedvanliga 10 dagarna innan kontraktet kan tecknas.

Bilden är en inspirationsskiss från Karlstads kommun.


Publicerat: 31 augusti, 2022