Sliparelyckan Lund

Infrakraft Malmö har fått förtroendet av VA Syd att genomföra ett projekt i Lund. I projektet ska vi sanera VA-ledningarna på Sliparelyckan i Lund, en sträcka på ca 730 m. Idag består avloppssystemet av ett äldre kombinerat system som ska byggas om till ett duplikatsystem. Befintliga vattenledningar och tillhörande serviser byts också ut. Vi ska även anlägga ett underjordiskt rörmagasin för dagvatten på ca 90 m³.

Arbetet startar nu i april och ska vara klart i november 2024. Vi säger stort tack till VA Syd.


Publicerat: 16 februari, 2024
Kontaktperson