Vi har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra en ny gång- och cykelväg längs väg 613, sträckan Harplinge – Haverdalsbro i Halmstads kommun.
Projektet påbörjas inom kort och färdigställs sommaren 2022.
Kontraktssumma uppgår till 9 miljoner kr.