E20 Eling - Vara

Nu är vårt jobb på E20 etappen Eling – Vara slutbesiktat och godkänt. Projektet startade i augusti 2021 och nu drygt två år senare är allt klart. Under de här åren har vi byggt om elva kilometer av E20 till mötesfri 1+1-väg och 2+2-väg. Vi har även byggt två faunapassager, en bro och två vägportar. Tack vare de här åtgärderna är nu såväl framkomligheten som trafiksäkerheten väsentligt förbättrad.

Vi säger stort tack till våra engagerade och duktiga medarbetare och underentreprenörer och naturligtvis ett stort tack även till vår uppdragsgivare Trafikverket. 

 


Publicerat: 23 november, 2023