Attarp

I Attarp i Skåne pågår arbetet med att förlänga mötesspåret. Det är en utförandeentreprenad vi genomför på uppdrag av Trafikverket. Tack vare förlängningen av mötesspåret blir det möjligt för två 750-meter långa tåg att samtidigt invänta ett mötande tåg.

Det är en efterlängtad satsning eftersom sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad är en mest trafikerade enkelspåriga banorna i Sverige och det tar lång tid för Öresundstågen att köra här.

Projektet omfattar också att nuvarande plankorsning i Attarp slopas och en ny planskild korsning under järnvägen byggs. Projektet startade nu i januari och kommer att pågå under hel 2024. Vi säger stort tack till Trafikverket för förtroendet.

FAKTA

Startdatum: Januari 2024

Slutdatum: December 2024

Plats: Attarp

Omfattning: Förlängning av mötesspår och ny planskild korsning.

Beställare: Trafikverket

Område: Järnväg

Kontraktsumma: 107 MKR

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.