Letaforsdammen

Våren 2022 startade vi arbetet med att utföra dammsäkerhetsåtgärder på Letaforsdammen i norra Värmland. Lagom till julen 2023 var vi klara.

På den 1,8 km långa jordfyllnadsdammen har vi bytt ut massorna på nedströmssidan, vi har anlagt ett nytt dränagedike och läckagemätningsbrunnar. Vi har även anlagt nya inspektions-, underhålls- och tillfartsvägar.

Vi säger tack till Fortum för förtroendet att genomföra projektet och tack till våra medarbetare för ett väl utfört jobb.

Letaforsdammen

Letaforsdammen Letaforsdammen Letaforsdammen Letaforsdammen

FAKTA

Startdatum: Våren 2022

Slutdatum: Hösten 2023

Plats: Letafors

Omfattning: Dammsäkerhetsåtgärder

Beställare: Fortum

Område: Anläggning

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.