I Stockholm pågår arbetet med att bygga ut Tvärbanans Kistagren, från Norra Ulvsunda, via Bromma flygplats och Kista, vidare till Helenelund.

För att den utbyggda Tvärbanan ska kunna passera under E4 byggdes den befintliga passagen/vägporten om. I samband med det fick trafiken ledas om och vi på Infrakraft byggde även den 800 meter långa omledningsvägen, som hade fyra filer i varje riktning.

I uppdraget ingick också bygget av en temporär bro, att riva den befintliga bron och att bygga den nya permanenta bron.

E4 Helenelund

Brogjutning E4 Helenelund E4 Helenelund öppnar igen

Helenelund

FAKTA

Startdatum: 2021

Slutdatum: Tvärbanans utbyggnad sker i etapper. Sträckorna Ursvik och Helenelund planeras vara klara 2023 respektive 2025.

Plats: Stockholm

Omfattning: Provisorisk omledning av E4, grundläggning av temporär bro, rivning av befintlig bro samt byggnation av ny permanent bro.

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 124 miljoner kronor

Område: Anläggning

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.