Fundamentssättning mellan Hässleholm – Älmhult.

Projektet innefattar sättning av drygt 2000 kontakledningsfundament för att förbereda för kontaktledningsbyte.
Sträckan är ca 6 mil lång och en av Sveriges mest trafikerade dubbelspår med en trafik på totalt 170 tåg per dygn.

FAKTA:

Startdatum: Mars 2021

Slutdatum: Oktober 2023

Plats: Hässleholm

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 55 msek

Område: Järnväg

Kontaktperson