Hässleholm - Älmhult
I projektet Älmhult – Hässleholm har vi schaktat och satt ca 1900 nya kontaktledningsfundament, borrat 187 st BVI-fundament samt förlagt ca 1600 m linjekabel.

Sträckan är sex mil lång och är ett av de mest trafikerade dubbelspåren i Sverige med ca 170 tåg per dygn.

FAKTA

Startdatum: Mars 2021

Slutdatum: Oktober 2023

Plats: Hässleholm

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 55 MSEK

Område: Järnväg

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.