I Grums i Värmland fick vi förtroendet att göra klart ytorna kring nya pappersmaskinen KM7.

Vi anlade ca 32 000 m² asfalterade körytor. Vi satte även upp skalskydd kring hela anläggningen som bestod av 1 100 meter stängsel och grindar.

All yttre belysning kring KM7 byggdes likväl som en signalanläggning för att säkra gång- och körpassager över järnvägsspåret närmast kartongmaskinen.

Projektet innehöll också en del VA samt länkplattor vid byggnadens portar.
Som ett separat projekt avslutade vi denna period på Gruvön med att anlägga en kvistmassabuffert.

FAKTA

Startdatum: V 33 2021

Slutdatum: November 2021

Plats: Grums, Värmland

Omfattning: Markarbeten

Beställare: BillerudKorsnäs

Område: Anläggning

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.