Projektet innehöll också en del VA samt länkplattor vid byggnadens portar.

Som ett separat projekt avslutade vi denna period på Gruvön  med att anlägga en kvistmassabuffert.