Jakobsberg
Vi anlade nya vägar, gjorde om befintliga vägar och parkering samt skapade gröna stråk och parker för både människor och djur. Projektet innefattade utbyggnad av gator och VA för ett nytt bostadsområde i Karlstad.

Fakta

Startdatum: Oktober 2019

Slutdatum: April 2021

Plats: Jakobsberg, Karlstad

Omfattning: Utbyggnad av gator och VA för nytt bostadsområde

Beställare: Karlstads kommun

Kontraktssumma: 46 MSEK

Område: Anläggning

Jakobsberg

Jakobsberg

Jakobsberg

Jakobsberg

Jakobsberg

Jakobsberg

 

 

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.