Vi anlägger nya vägar, gör om befintliga vägar och parkering samt skapar gröna stråk och parker för både människor och djur. Projektet innefattar utbyggnad av gator och VA för ett nytt bostadsområde.
Beställare är Karlstads kommun.

Platschef:
Christian Carling

Fakta

Startdatum: Oktober 2019

Slutdatum: April 2021

Plats: Jakobsberg, Karlstad

Omfattning:  Utbyggnad av gator och VA för nytt bostadsområde

Beställare: Karlstad Kommun

Kontraktssumma: 46 msek

Område: Anläggning

Kontaktperson