Gällivare
Malmbanan är ett viktigt stråk för malmtrafiken, persontrafiken och övrigt gods.

På sträckan Gällivare – Harrå på Malmbanan utför vi spårbyte och ballastrening. Sträckan för spårbytet är 42 kilometer och där ska räl, sliper och makadam byts ut och makadamen renas och kompletteras med ny. När arbetet är färdigställt kan axellasten återigen höjas till 30 ton på sträckan.

FAKTA

Startdatum: Juni 2024, med förberedande arbeten från april 2024

Slutdatum: Oktober 2025

Plats: Gällivare – Harrå på Malmbanan

Omfattning: Spårbyte och ballastrening

Beställare: Trafikverket

Område: Järnväg

Kontraktsumma: ca 291 miljoner kronor

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.