Vi på Infrakraft ska rusta upp delar av Norsesund driftplats. I Norsesund ska uppställningsspåret rustas upp vilket innebär växelbyte, spårbyggnation, kontaktledningsarbeten, signalarbeten, tele-, mark- och kanalisationsarbeten.

En växel i huvudspår byts mot en ny. En befintlig växel i huvudspår återanvänds i uppställningsspåret. Ungefär 300 meter spår, två kontaktledningsbryggor och kontaktledningsstolpar ska byggas.

Signal, inkoppling av växlarna och spårledningar m.m.

Tele – ny MOK och opto, hantering av befintliga kablar och inkoppling av styrning av växelvärme samt kanalisationsarbeten. Lågspänningsarbeten som innehåller belysning och växelvärme samt ny nätstation.

Fakta

Startdatum: Maj 2019

Slutdatum: 3 juni 2020

Plats: Norsesund

Omfattning:  BEST och Växelbyte

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 6,6 msek

Område: Järnväg

Kontaktperson