Vi har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra en ny gång- och cykelväg längs väg 613, sträckan Harplinge – Haverdalsbro i Halmstads kommun.

Projektet färdigställs sommaren 2022. Kontraktssumma uppgår till 9 miljoner kr.

FAKTA

Startdatum: Oktober 2021

Slutdatum: Sommaren 2022

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 9 MSEK

Område: Anläggning

 

Kontaktperson