Vi har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra en ny gång- och cykelväg längs väg 613, sträckan Harplinge – Haverdalsbro i Halmstads kommun.
Projektet påbörjas inom kort och färdigställs sommaren 2022.
Kontraktssumma uppgår till 9 miljoner kr.

FAKTA:

Startdatum: Oktober 2021

Slutdatum: Sommaren 2022

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 9 msek

Område: Anläggning

 

Kontaktperson