Infrakraft är just nu mitt upp i Rämshyttetunnelprojektet mellan Ludvika och Borlänge. Den gamla tunneln som är byggd i slutet av 1800-talet är föråldrad och ska stängas och fyllas igen för gott. Tunneln är även begränsad i både hastighet och bredd. Tunneln ersätts med en 900 meter lång ny järnvägslinje parallellt med tunneln men genom en öppen bergskärning.

Vi har sprängt ut en ny öppen dagskärning som vi nu håller på och bergförstärker.
Som ett förberedande arbete för att kunna genomföra de omfattande losshålningsarbetena  har vi bla monterat en 150 m lång stålkonstruktion under ett tio dagars långt tågstopp i påskas.

När stålkonstruktionen monterats klarar tunneln de sprängningar som krävs för att den nya sträckan ska hinna färdigställas till inkopplingen i början av november.

Projektet innefattar omfattande bergschakt och bergförstärkning samt även wiresågning, stålförstärkning av befintlig tunnel innan spåranläggningen kan komma på plats.

FAKTA:

Startdatum: Hösten 2019

Slutdatum: Våren 2021

Plats: Rämshyttan, Dalarna

Omfattning:

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 55 msek

Område: Järnväg

Kontaktperson