Sävenäs
Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige och hade ett stort behov av modernisering.

I vår entreprenad ingick ställverksarbeten, kiosker, byte växlar, kanalisationsarbeten med ca 17 mil kabel.

Kontraktsarbetena färdigställdes och slutbesiktades i april 2022.

FAKTA

Startdatum: Februari 2021

Slutdatum: April 2022

Plats: Göteborg

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 107 MSEK

Område: Järnväg

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.