Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige och har ett stort behov av modernisering.
I vår entreprenad ingår ställverksarbeten, kiosker, byte växlar, kanalisationsarbeten med ca 17 mil kabel.

Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning april 2022.

Platschef: Mattias Skönvall

 

FAKTA:

Startdatum: Februari 2021

Slutdatum: April 2022

Plats: Göteborg

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 107 msek

Område: Järnväg

Kontaktperson