Skra Bro
På Hisingen i Göteborg håller det nya närcentret Skra Bro på att växa fram. Här kommer det att finnas ett nytt bostadsområde med ca 600 bostäder, handel, kontor och service.

Första etappen i den här satsningen heter Björlanda ängar och här har vi på Infrakraft byggt om vägar, byggt hållplatser, lagt VA och kanalisation, utfört ny stensättning, belysning, planteringar och mycket mer.

I april 2024 var vi klara och kunde med stolthet överlämna projektet till Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen. Vi säger stort tack för förtroendet.

FAKTA

Startdatum: Oktober 2022

Slutdatum: April 2024

Plats: Hisingen, Göteborg

Omfattning: Vägombyggnad, hållplatser, VA, kanalisation med mera.

Beställare: Stadsmiljöförvaltningen Göteborgs Stad (tidigare Göteborgs Stad Trafikkontoret)

Område: Anläggning

Kontraktsumma: 125 MKR

Skra Bro Skra Bro Skra Bro Skra Bro Skra Bro Skra Bro Skra Bro Skra Bro

Skra BroSkra BroSkra BroSkra Bro Skra BroSkra Bro

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.