Skra Bro

På Hisingen i Göteborg ska ett nytt närcentrum med handel, kontor och service växa fram. I anslutning till centret ska även nya bostadsområden byggas med ca 600 bostäder. Det övergripande namnet på projektet är Skra Bro och första delen heter Björlanda ängar.

Här har vi på Infrakraft fått förtroendet av Göteborgs Stad Trafikkontoret att bland annat bygga om vägar, bygga hållplatser, lägga VA och kanalisation, arbete med stensättning, belysning och mycket mer. Vi startade projektet i oktober 2022 och allt ska vara klart i februari 2024.

FAKTA

Startdatum: Oktober 2022

Slutdatum: Februari 2024

Plats: Hisingen, Göteborg

Omfattning: Vägombyggnad, hållplatser, VA, kanalisation med mera.

Beställare: Göteborgs Stad Trafikkontoret

Område: Anläggning

Kontraktsumma: 125 MKR

Skra BroSkra BroSkra BroSkra Bro Skra BroSkra Bro

Kontaktperson