Snøoverbygg Ofotbanen, Solheim Vest og Kapphorn
Vi er i gang med prosjektet Snøoverbygg Ofotbanen, Solheim Vest og Kapp Horn.

Entreprisen omfatter fundamentering, riving og nybygging av 2 snøoverbygg på Ofotbanen, Solheim Vest og Kapp Horn. Et spennende prosjekt da Kapp Horn er lokalisert ved Katterat stasjon, en veiløs stasjon på Ofotbanen.

FAKTA

Startdato: Juni 2024

Sluttdato: Oktober 2024

Sted: Ofotbanen, Solheim Vest og Kapp Horn

Utstrekning: Fundamentering, riving og nybygging av 2 snøoverbygg.

Oppdragsgiver: Bane NOR

Område: Jernbane

Kontraktsum: 38.5 MNOK

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.