Infrakraft byter spår och växlar på Kust till kustbanan mellan Borås och Hillared. Detta ökar säkerheten och gör järnvägen på sträckan mer pålitlig. Totalt byts spåren på en sträcka om 21,4 km.

Järnvägen mellan Borås och Hillared är i stort behov av underhåll då den har en låg teknisk standard, vilket riskerar att orsaka problem för tågtrafiken. Järnvägen anlades i slutet av 1800-talet och större delen av sträckan består av räler som är från före 1961.

Projektet kommer att genomföra ett spår- och växelbyte på den del av Kust till Kustbanan som går mellan Borås och Hillared. Detta för att öka säkerheten och effektiviteten för resenärerna och godstågen. Kust till Kustbanan är en viktig del i Sveriges järnvägsnät och har en omfattande trafik av såväl godståg som resandetåg. Den totala spårbytessträckan är cirka 21,4 km. Projektet kommer huvudsakligen utföras under 8 veckor sommaren 2020.

 

Platschef:
Mattias Skönvall

FAKTA:

Startdatum: Januari 2020

Slutdatum: 15 November 2020

Plats: Borås

Omfattning: Rening/komplettering av makadam, driftplatsen i Aplared moderniseras, fyra växlar byts ut och fyra broar besiktigas, förutom att räl och slipers byts ut i sin helhet.

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma:  61,5 msek

Område: Järnväg

 

 

Kontaktperson