Borås-Hillared
Infrakraft hade i uppdrag att byta spår och växlar på Kust till kustbanan mellan Borås och Hillared. Detta ökade säkerheten och gjorde järnvägen på sträckan mer pålitlig. Totalt byttes spåren på en sträcka om 21,4 km.

Järnvägen mellan Borås och Hillared var i stort behov av underhåll då den hade en låg teknisk standard, vilket riskerade att orsaka problem för tågtrafiken. Järnvägen anlades i slutet av 1800-talet och större delen av sträckan bestod av räler som var från före 1961.

Det genomfördes ett spår- och växelbyte på den del av Kust till Kustbanan som går mellan Borås och Hillared. Detta för att öka säkerheten och effektiviteten för resenärerna och godstågen. Kust till Kustbanan är en viktig del i Sveriges järnvägsnät och har en omfattande trafik av såväl godståg som resandetåg. Den totala spårbytessträckan är cirka 21,4 km. Projektet utfördes under åtta veckor sommaren 2020.

FAKTA

Startdatum: Januari 2020

Slutdatum: 15 November 2020

Plats: Borås

Omfattning: Rening/komplettering av makadam, driftplatsen i Aplared moderniserades, fyra växlar byttes ut och fyra broar besiktigades, förutom att räl och slipers byttes ut i sin helhet

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma:  61,5 MSEK

Område: Järnväg

Borås-Hillared Borås-Hillared Borås-Hillared Borås-Hillared Borås-Hillared Borås-Hillared Borås-Hillared Borås-Hillared Borås-Hillared Borås-Hillared Borås-Hillared Borås-Hillared

 

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.