Järnväg

Arbetet inleddes under våren 2020 med projektering medan huvuddelen av jobbet utfördes under hösten 2020. Arbetet innefattade bland annat spårbyte och ballastrening ca 6,6 kilometer samt bankettrensning på hela sträckan. Vi bytte även ut tre plankorsningar.

Bankeryd

Fakta

Startdatum: Januari 2020

Slutdatum: December 2020

Plats: Bankeryd, Jönköping

Omfattning:  Spårbyte och ballastering

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 20,3 MSEK

Område: Järnväg

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.