Spårbyte Gävle-Vallvik

Projektet innefattar bland annat 62km spårbyte, 28km ballastrening, 6 st växelbyten, byte av hjälpkraftledning och kontaktledning på delar av sträckan samt tillhörande kapacitetshöjande åtgärder.
Projektet kommer huvudsakligen utföras under veckorna 31-46 år 2021.
Ordervärde ca 138 miljoner. Beställare Trafikverket

FAKTA:

Startdatum: Mars 2021

Slutdatum: November 2021

Plats: Gävle

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 138 msek

Område: Järnväg

Kontaktperson