Projektet innefattade bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening, 6 st växelbyten, byte av hjälpkraftledning och kontaktledning på delar av sträckan samt tillhörande kapacitetshöjande åtgärder.

Projektet utfördes under veckorna 31-46 år 2021.

FAKTA

Startdatum: Mars 2021

Slutdatum: November 2021

Plats: Gävle

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 138 MSEK

Område: Järnväg

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.