Örebro - Frövi
På sträckan Örebro – Frövi har vi bytt ut 3 200 m spår, ballast, 8 000 m³ makadam samt slipers.

Vi har även bekämpat invasiva arter på sträckan. För att kunna få bort de invasiva arterna demonterade och återmonterade vi 1 300 m spår. Tre växlar i Ervalla har också bytts ut.

Projektet genomfördes på uppdrag av Trafikverket.

FAKTA

Startdatum: 2022

Slutdatum: 2023

Plats: Örebro – Frövi

Omfattning: Utförandeentreprenad. Spårbyte samt bekämpning av invasiva arter på sträckan Örebro – Frövi.

Beställare: Trafikverket

Område: Järnväg

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.