Vi rustar upp banan mellan Öxnered och Håkantorp.

Järnvägen har i dag låg standard, vilket medför risk för exempelvis solkurvor och spårlägesfel. När arbetet är klart kommer vi att ha en mer robust järnväg som klarar de tekniska kraven.

Under perioden 19 augusti–5 oktober 2020 kommer det att vara totalavstängt mellan Öxnered och Håkantorp. Då byter vi slipers och växlar, samt lanserar en gång- och cykelport vid Holmängen i Vänersborg.

I samband med spårbytet gör vi även åtgärder i plankorsningarna på sträckan. Innan vi stänger av en plankorsning informerar vi via skyltning. Signaler och bommar är bortkopplade under hela perioden. Vi uppmanar till extra uppmärksamhet när du passerar eftersom arbetsmaskiner kommer att använda spåret.

Eftersom vi helsvetsar de nya spåren kommer tågen att gå mycket tystare efter att arbetet är klart. Var därför extra uppmärksam när du ska passera spåren.

Platschef:
Peter Erixon

FAKTA:

Startdatum: Januari 2020

Slutdatum: November 2020

Plats: Öxnered

Omfattning: 35km slipersbyte/ballastrening, byte av 8 växlar, div plankorsningsåtgärder, bankettrensning, avvattningsåtgärder samt byggnation av en gång och cykeltunnel.

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma:   104 msek

Område: Järnväg

 

Kontaktperson