Dunsjö–Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön.
Här ska vi bygga dubbelspår på en cirka 5 km lång sträcka.
Det är idag enkelspår, som ska byggas om till dubbelspår, varav ca 2 km i ny sträckning.
I den nya sträckningen ska en c:a 260 m lång bergtunnel för dubbelspåret byggas.
Sträckan ansluter i norr mot det nybyggda dubbelspåret Stenkumla-Dunsjö.
I söder ansluts spåret mot det nybyggda spåret i Jakobshyttan, där en del av dubbelspåret byggas om och kompletteras med en växel.
Platschef: Joakim Bryntesson

FAKTA:

Startdatum: Mars 2021

Slutdatum: December 2023

Plats: Dunsjö -Jakobshyttan, Örebro län

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 355 msek

Område: Järnväg

Kontaktperson