Infrakraft har fått förtroendet av HA Bygg och Halmstads kommun att på totalentreprenad utföra markarbeten i samband med att ett nytt korttidsboende med 80 lägenheter skall uppföras i Halmstad.
Projektering har på påbörjats och entreprenaden skall vara klar för slutbesiktning våren 2023.

FAKTA:

Startdatum: Mars 2021

Slutdatum: Mars 2023

Plats: Halmstad

Beställare: HA Bygg och Halmstads kommun

Kontraktssumma: 6 msek

Område: Anläggning

Kontaktperson