Vi har fått förtroendet av utföra totelentreprenaden i samband med nyetablering av Byggmax i Höganäs.
Projektet omfattar bla. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för el, hårdgjorda ytor, stängsel och grindar.

 

FAKTA:

Startdatum: Maj 2021

Slutdatum: Oktober 2021

Plats: Höganäs

Beställare: Byggmax

Kontraktssumma: 5 msek

Område: Anläggning